พื้นที่ติดตั้ง: งานผนังและพื้นภายใน, ห้อง Locker, สระว่ายน้ำ
ประเภทหิน: Book-match หินอ่อน Black Forest (ขัดมัน)

พื้นที่ติดตั้ง: งานผนังและพื้นภายใน, ห้อง Locker, สระว่ายน้ำ