พื้นที่ติดตั้ง: งานผนังและพื้นภายใน, งานพื้นโมเสค
ประเภทหิน: หินอ่อน White Volakas และ หินอ่อน Black Marquina

พื้นที่ติดตั้ง: ผนังและพื้นภายใน งานพื้นโมเสค