พื้นที่ติดตั้ง: งานผนังภายนอก
ประเภทหิน: หินอ่อน Travertine Grey หนา 2.5 ซ.ม.

พื้นที่ติดตั้ง: งานผนังภายนอก