พื้นที่ติดตั้ง: ผนังภายนอก ผนังลิฟท์ งานป้าย น้ำพุ
ประเภทหิน: หินอ่อน Travertine Beige และ หินอ่อน White Statuarietto

พื้นที่ติดตั้ง: ผนังภายนอก ผนังลิฟท์ งานป้าย น้ำพุ