พื้นที่ติดตั้ง: งานพื้นภายนอก
ประเภทหิน: หินปูพื้น Cobble Stone

พื้นที่ติดตั้ง: งานพื้นภายนอก