พื้นที่ติดตั้ง: งานพื้นและผนังภายนอก
ประเภทหิน: หินแกรนิต Black India G-20 และ หินอ่อน Travertine Grey

  • หินอ่อนปูผนัง

พื้นที่ติดตั้ง: งานพื้นและผนังภายนอก