พื้นที่ติดตั้ง: ผนังภายใน, ผนังหน้าลิฟท์
ประเภทหิน: หินอ่อน White Venus

พื้นที่ติดตั้ง: ผนังภายใน ผนังหน้าลิฟท์