พื้นที่ติดตั้ง: งานผนังและพื้นภายใน Lobby
ประเภทหิน: งาน Book-match หินอ่อน Black Forest และ หินอ่อน White Sivec

พื้นที่ติดตั้ง: งานผนังและพื้นภายใน Lobby