พื้นที่ติดตั้ง: งานพื้นและผนังของภายในและภายนอก
ประเภทหิน: หินอ่อน Travertine Grey

พื้นที่ติดตั้ง: งานพื้นและผนังของภายในและภายนอก