พื้นที่ติดตั้ง: งานเคาน์เตอร์, งานผนังและงานพื้นภายใน

ประเภทหิน: หินอ่อน Black Marquina  / หินแกรนิต Black Galaxy / หินแกรนิต Black India

ประเภทการติดตั้ง: ติดตั้งระบบเปียก

พื้นที่ติดตั้ง: งานเคาน์เตอร์และผนังภายใน