พื้นที่ติดตั้ง: ท็อปเคาน์เตอร์
ประเภทหิน: หินอ่อน Brown Toronto

พื้นที่ติดตั้ง : ท็อปเคาน์เตอร์