พื้นที่ติดตั้ง: งานป้าย, สระว่ายน้ำ, เคาน์เตอร์, งานพื้นภายนอก
ประเภทหิน: หินอ่อน Onyx Avatar, หินอ่อน Moon White, และ หินอ่อน Travertine Beige

พื้นที่ติดตั้ง: งานป้าย, สระว่ายน้ำ, เคาน์เตอร์, งานพื้นภายนอก