1. หินแกรนิต หินอ่อนต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างด้านแหล่งกำเนิด หินแกรนิต หินอ่อนเป็นประเภทหินที่ต่างชนิดกันและมีจุดกำเนิดที่แตกต่างกัน หินอ่อนจัดอยู่ในกลุ่มหินแปร ส่วนหินแกรนิตจัดอยู่ในกลุ่มหินอัคนี ซึ่งในส่วนของหินอ่อนเป็นหินแปรชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตกผลึกของหินปูน และผ่านการเปลี่ยนแปลงสภาพตามหลักธรณีวิทยา ด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ความดัน และอุณหภูมิที่เหมาะสม จนเกิดเป็นหินอ่อนขึ้น ส่วนหินแกรนิตนั้นเป็นหินอัคนีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากการเย็นตัวลงของลาวา และเกิดการตกผลึกจากแหล่งต่างๆ ของโลก ทำให้หินแกรนิตมีความแตกต่างกันตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า หินแกรนิต หินอ่อนมีที่มาแตกต่างกัน ย่อมทำให้มีคุณสมบัติต่างๆ แตกต่างกันไปด้วยความแตกต่างด้านการดูแลรักษา หินแกรนิตจะดูแลรักษาได้ง่ายกว่าหินอ่อนมาก จึงเกิดความนิยมที่จะนำหินแกรนิตปูพื้นมากกว่าหินอ่อน และยังสามารถทนต่อแรงขีดข่วน แข็งแรง ทนความร้อน รับน้ำหนักได้ดีกว่าหินอ่อน จึงเป็นที่นิยมในการนำไปปูพื้นนั้นเอง

ความแตกต่างด้านคราบสกปรกที่ส่งผลต่อความทนทานของหิน หินแกรนิต หินอ่อนมีความแตกต่างกัน โดยหินอ่อนเป็นรอยง่ายเมื่อโดนสารที่เป็นกรดหรือด่าง ทำให้ไม่เหมาะที่จะนำมาปูชั้นวางของในห้องครัว และไม่เหมาะที่จะปูพื้นห้องครัว ควรใช้หินแกรนิตจะเหมาะสมกว่า

2. หินแกรนิต หินอ่อนมีจุดเด่นจุดด้อยยังไง

จุดเด่นจุดด้อยด้านแหล่งกำเนิดหินแกรนิต หินอ่อนสามารถพบได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งหินอ่อนจะพบมากในจังหวัดนครราชสีมา แต่ความสวยงามของหินอ่อนที่พบในประเทศจะมีน้อยกว่าหินอ่อนที่พบในต่างประเทศ แต่ราคาก็ถูกกว่าหินอ่อนที่นำเข้าเป็นอย่างมากเหมือนกัน ส่วนหินแกรนิตก็สามารถพบได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งในประเทศส่วนมากจะพบในจังหวัดตาก ส่วนในต่างประเทศจะพบในอินเดีย บราซิล จีน เป็นต้น

จุดเด่นจุดด้อยด้านความแข็งแรง หินแกรนิตจะมีความคงทนมากกว่าหินอ่อนมาก คนจึงนิยมนำหินแกรนิตไปปูพื้นมากกว่า เพราะพื้นหินอ่อนมีความคงทนน้อยกว่าพื้นที่ทำจากหินแกรนิตและหินอ่อนยังมีราคาที่สูงกว่าอีกด้วย

หินแกรนิตปูพื้น ดำอินเดีย G-20 / Black India G-20

จุดเด่นจุดด้อยด้านการดูแลรักษา หินแกรนิต หินอ่อนมีการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งในแง่ความคงทนหินอ่อนจะดูแลได้ยากกว่าหินแกรนิตมาก โดยเฉพาะหินอ่อนสีขาว จะมีโอกาสขึ้นเหลืองได้ง่าย แต่หินอ่อนก็มีความสวยงามมากกว่าหินแกรนิตมาก

จุดเด่นจุดด้อยด้านการใช้ประโยชน์ทำให้หินอ่อน หินแกรนิต มีประโยชน์ในการใช้งานต่างกัน ด้วยประโยชน์ของหินแกรนิตในด้านความคงทนแข็งแรง ทำให้เหมาะที่จะเอาไปปูพื้น งานครัว พื้นที่ใช้น้ำ หรืองานภายนอกมากกว่า ส่วนหินอ่อนนั้นนิยมเอาไปทำสิ่งสวยงาม เช่น พระพุทธรูป เจ้าที่จีน หรือแม้แต่ป้ายหลุมศพ แต่หินอ่อนก็สามารถนำไปปูผนังและปูพื้นได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นงานภายในและพื้นที่คนสัญจรไม่เยอะมาก

3. สรุปหินแกรนิต หินอ่อน

หินทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันในแง่แหล่งกำเนิด และด้านธรณีวิทยา ทำให้มีความคงทนและความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องศึกษาดีๆก่อนจะใช้งานหินชนิดใด ซึ่งใครสนใจนำหินแกรนิต หินอ่อนไปตกแต่งบ้าน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหินอ่อนและหินแกรนิต ก็สามารถสอบถามไปที่ Fareast Marble & Granite ได้ เรายินดีที่จะให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ท่านได้หินที่สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งาน