ไม่ควรมองข้าม! ความหนาหินอ่อน เลือกอย่างไรให้เวิร์ค ให้เหมาะกับบ้านเรา
ไม่ควรมองข้าม! ความหนาหินอ่อน เลือกอย่างไรให้เวิร์ค ให้เหมาะกับบ้านเรา

1. ความหนาหินอ่อนสำหรับบ้านพักอาศัย

ความหนาหินอ่อน สำหรับบ้านพักอาศัย
ความหนาหินอ่อนสำหรับบ้านพักอาศัย

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 1 เซนติเมตร ถือเป็น ความหนาหินอ่อน ที่สามารถใช้ปูพื้นในบ้านได้ แต่ขนาดของแผ่นอาจจะบางเกินไป อาจจะส่งผลให้เกิดการแตกหรือหักได้ง่าย ทำให้คุณต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน เพราะหากใช้งานไม่ระวัง อาจจะทำให้คุณต้องปูกระเบื้องใหม่ หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 1.4 เซนติเมตร จัดเป็นความหนาของกระเบื้องที่สามารถใช้งานได้ดี และมีประโยชน์กับการปูพื้นบ้าน และแตกหักยากขึ้น เพราะมันมีความหนาที่มากขึ้น ทำให้คุณสามารถใช้งานกระเบื้องในลักษณะนี้ได้อย่างสะดวกสบาย และเป็นความหนาหินอ่อนที่นิยมใช้ในปัจจุบันด้วย

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 1.8 เซนติเมตร ถือเป็นขนาดกระเบื้องหินอ่อนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ทำให้พื้นหินอ่อน ข้อเสียมีน้อยมาก เพราะเป็นขนาดที่เหมาะสม และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ถือเป็นขนาดของกระเบื้องหินอ่อนที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้งานได้ในระยะยาวอีกด้วย

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 2 เซนติเมตรสามารถใช้ปูได้เหมือนกัน เพราะหินอ่อน คุณสมบัติที่มีความสวยงาม ทำให้เหมาะที่จะนำเอากระเบื้องหินอ่อนมาปูพื้นบ้าน เพื่อให้พื้นบ้านของคุณมีความทนทานและแข็งแรง ทำให้พื้นบ้านของคุณสามารถใช้งานได้ในระยะยาว และมีความสะดวกสบายในการใช้งานด้วย

ความหนาหินอ่อนสำหรับปูพื้นบ้าน
ความหนาหินอ่อนสำหรับปูพื้นบ้าน

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 2.5 เซนติเมตร ซึ่งหินอ่อน ลักษณะนี้จะมีความหนาเกินไป ทำให้ไม่เหมาะสมในการใช้งาน เพราะถ้าคุณเอากระเบื้องหินอ่อนที่มีความหนาระดับนี้ไปปูที่ชั้นสองของบ้าน อาจจะทำให้คานของบ้าน และเสาเข็มต้องรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารที่มากจนเกินไป ทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 3 เซนติเมตร ถือเป็นความหนาหินอ่อนที่หนาเป็นอย่างมาก และอาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้ปูที่บ้าน เพราะเสาเข็มที่รองรับโครงสร้างบ้าน ไม่ได้เป็นเสาเข็มที่มีขนาดใหญ่ อาจจะทำให้ตัวอาคารรับน้ำหนักมากเกินไป และอาจจะต้องใช้ปูนมากเกินไปในการปูกระเบื้องด้วย

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 3.5 เซนติเมตร ถือเป็นพื้นหินอ่อน ข้อเสียที่มีมากเหมือนกัน เพราะด้วยขนาดของกระเบื้องหินอ่อนที่มีความหนามากเกินไป อาจจะไม่เหมาะสมกับการปูพื้นบ้าน เพราะอาจจะทำให้อาคารของบ้านมีความหนักมากเกินไป อาจจะส่งผลกระทบถึงโครงสร้างของบ้านได้ในอนาคต

2. ความหนาหินอ่อน สำหรับสถานที่สาธารณะ

ความหนาหินอ่อนสำหรับสถานที่สาธารณะ
ความหนาหินอ่อนสำหรับสถานที่สาธารณะ

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 1 เซนติเมตร ถือเป็นความหนาหินอ่อนที่บางเกินไปสำหรับไปปูในที่สาธารณะ เพราะมันอาจจะแตกหักได้ง่าย ทำให้ต้องปูใหม่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานต่างๆ ของสถานที่นั้นๆ ดังนั้นควรหาหินอ่อนที่มีความหนามากกว่านี้ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานกระเบื้องหินอ่อนได้ในระยะยาว

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 1.4 เซนติเมตร ถือเป็นหินอ่อนที่บางเกินไป ถ้าจะไปปูตามที่สาธารณะ อาจจะทำให้เกิดการแตกหรือหักได้ง่าย เพราะหินอ่อน คุณสมบัติความหนาก็ต้องตัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในระยะยาว และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 1.8 เซนติเมตรถือเป็นพื้นหินอ่อน ข้อเสียมีน้อยมาก แม้จะเป็นการปูในสถานที่สาธารณะ เพราะเป็นขนาดของหินอ่อนที่มีความเหมาะสมในการใช้งาน ทำให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าจะเอาไปปูกลางแจ้งควรจะใช้กระเบื้องหินอ่อนที่มีความหนามากกว่านี้ เพื่อความคงทนแข็งแรง

ความหนาหินอ่อน สำหรับสถานที่สาธารณะ
ความหนาหินอ่อนสำหรับสถานที่สาธารณะ

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 2 เซนติเมตร ถือเป็นความหนาของหินอ่อน คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปูพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินเท้าได้ เพราะมันมีความหนาที่พอเหมาะ แต่ต้องปูให้สวยงาม เพื่อให้เป็นพื้นในที่สาธารณะที่สวยงาม และเป็นที่ชื่นชอบให้คนที่สัญจรผ่านนั้นเอง

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 2.5 เซนติเมตรถือเป็นหินอ่อน ลักษณะที่หนาและสามารถปูตามพื้นห้างสรรพสินค้าได้ เพราะจะเป็นพื้นหินอ่อนที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาวและมีประโยชน์กับผู้ประกอบการ และทำให้ลูกค้าได้เดินบนพื้นหินอ่อนสวยๆ อีกด้วย

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 3 เซนติเมตร ถือเป็นความหนาหินอ่อนที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีกับสถานที่สาธารณะเช่น ห้างสรรพสินค้า เพราะเป็นความหนาที่เหมาะสม ทำให้พื้นมีความแข็งแรง เพราะห้างสรรพสินค้าต่างๆ ย่อมมีผู้คน มีลูกค้ามาเดินเพื่อจับจ่ายซื้อของกันเป็นจำนวนมากนั้นเอง

ความหนาของกระเบื้องหินอ่อน 3.5 เซนติเมตร เป็นกระเบื้องหินอ่อน ลักษณะที่หนามาก เรียกว่าสามารถปูเพื่อให้รถบางชนิดวิ่งได้ ทำให้สามารถใช้งานในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และลูกค้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

3. สรุปความหนาหินอ่อนเท่าไหร่ดี

ความหนาหินอ่อน สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม เพราะสถานที่ต่างๆ ก็ต้องใช้ขนาดและความหนาที่แตกต่างกัน เพื่อให้พื้นหินอ่อนมีความแข็งแรง และทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และมีประโยชน์กับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง จึงควรเลือกขนาดความหนาให้เหมาะสมนั้นเอง

สำหรับท่านใดต้องการสั่งซื้อกระเบื้องหินอ่อนสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิต จำกัด ได้ทางเบอร์ 02 939 6199 หรือ Facebook : บริษัท ฟาร์อีสท์มาร์เบิลแอนด์แกรนิต จำกัด Far East Marble & Granite ได้เลย ส่วนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามมาได้ เรายินดีตอบเพื่อความอุ่นใจของท่าน

บทความแนะนำ

10 อันดับ เครื่องขัดหินอ่อน หินแกรนิต ขัดพื้นหิน ยี่ห้อไหนดี ปี 2022 ดีไซน์ทันสมัย ใช้งานง่าย บทความนี้มีคำตอบ