หินเทียมหรือหินสังเคราะห์ เกิดจากการผสมกันของวัสดุสังเคราะห์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติตรงกับที่เราต้องการ
มีการผสมวัสดุสังเคราะห์หลายอย่าง แต่คุณสมบัติเด่นของหินเทียมคือสีและลวดลายสม่ำเสมอ ทนทานในทุกสภาพอากาศ ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Far East Marble & Granite จำหน่ายหินเทียมตกแต่งผนัง หินเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ หินเทียมตกแต่งผนังคุณภาพดี ราคาที่สมเหตุสมผล

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

AS-200

1,800 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Crystal White Nano

2,900 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz

3,600 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Carrara

3,800 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Concrete Grey

3,600 บาท/ตร.ม.