หินเทียมหรือหินสังเคราะห์ เกิดจากการผสมกันของวัสดุสังเคราะห์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติตรงกับที่เราต้องการ มีการผสมวัสดุสังเคราะห์หลายอย่าง แต่คุณสมบัติเด่นของหินเทียมคือสีและลวดลายสม่ำเสมอ

หินเทียม

AS-200

  • ที่มา : China
  • ราคา : 1800 บาท/ตร.ม.

หินเทียม

Crystal White Nano

  • ที่มา : China
  • ราคา : 2900 บาท/ตร.ม.

หินเทียม

Quartz

  • ที่มา : China
  • ราคา : 3600 บาท/ตร.ม.

หินเทียม

Quartz Carrara

  • ที่มา : China
  • ราคา : 3800 บาท/ตร.ม.