หินเทียมหรือหินสังเคราะห์ เกิดจากการผสมกันของวัสดุสังเคราะห์ เพื่อให้ได้คุณสมบัติตรงกับที่เราต้องการ
มีการผสมวัสดุสังเคราะห์หลายอย่าง แต่คุณสมบัติเด่นของหินเทียมคือสีและลวดลายสม่ำเสมอ ทนทานในทุกสภาพอากาศ ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Far East Marble & Granite จำหน่ายหินเทียมตกแต่งผนัง หินเทียมนำเข้าจากต่างประเทศ หินเทียมตกแต่งผนังคุณภาพดี ราคาที่สมเหตุสมผล

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

AS-200

1,800 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Crystal White Nano

3,100 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz

3,700 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Carrara

4,200 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Concrete Grey

4,000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Ocean White

4,600 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Sintered Stone Calacatta

3,000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Sintered Stone Carrara Grey

2,000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Sintered Stone Rusty Sky

2,000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Sintered Stone Taj Mahal

2,000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Sintered Stone Travertine Grey

2,000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Sintered Stone Viola Rosso

2,000 บาท/ตร.ม.