หินแกรนิต มีความแข็งแรงมากกว่าหินธรรมชาติสำหรับตกแต่งตัวอื่นๆ ทนต่อความร้อน ทนต่อความชื้น และทนต่อการขีดข่วนได้ดี ดูแลทำความสะอาดง่าย ลวดลายเป็นดอก ผสมกันทั้งดอกเล็กและใหญ่ ทั้งแผ่นหินจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ มีหลายสีให้เลือกใช้ สามารถทำหน้าหินได้หลายแบบ หินแกรนิตเหมาะกับการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงโซนที่มีการใช้น้ำ

หินแกรนิต

Alpinus

 • ที่มา : Brazil
 • ราคา : 12000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Avocatus

 • ที่มา : Brazil
 • ราคา : 12000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Black Galaxy

 • ที่มา : India
 • ราคา : 3200 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Black India

 • ที่มา : India
 • ราคา : 3200 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Black India G-20

 • ที่มา : India
 • ราคา : 2500 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Black India G-30

 • ที่มา : India
 • ราคา : 2800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Blue Pearl

 • ที่มา : Norway
 • ราคา : 4200 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Blue Roma

 • ที่มา : Brazil
 • ราคา : 12000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Castle White

 • ที่มา : India
 • ราคา : 2800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

China Black

 • ที่มา : China
 • ราคา : 2500 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

China Grey F439

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1300 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

China Grey F623

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1250 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

China White

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1250 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Cloudy Grey

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1400 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Fusion Blue

 • ที่มา : Brazil
 • ราคา : 12000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Galapagos

 • ที่มา : Brazil
 • ราคา : 12000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Grey Lammai

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1600 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Hokkian Grey

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1700 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Icon Brown

 • ที่มา : India
 • ราคา : 2800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Imperial Brown

 • ที่มา : Brazil
 • ราคา : 4400 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Imperial Green

 • ที่มา : India
 • ราคา : 1000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Imperial Red

 • ที่มา : India
 • ราคา : 3800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Kozmus

 • ที่มา : Brazil
 • ราคา : 6500 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Meteor Black

 • ที่มา : Brazil
 • ราคา : 3400 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Moon White

 • ที่มา : India
 • ราคา : 2800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Multi Color

 • ที่มา : India
 • ราคา : 2000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Oasis Green

 • ที่มา : Macedonia
 • ราคา : 3800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Oro Brazil Gold

 • ที่มา : Brazil
 • ราคา : 2800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Seasame Black

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Super Black

 • ที่มา : India
 • ราคา : 3400 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Tame Grey

 • ที่มา : India
 • ราคา : 2800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Thai Black

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Viscon White

 • ที่มา : India
 • ราคา : 3400 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

White Alaska

 • ที่มา : India
 • ราคา : 1600 บาท/ตร.ม.