หินอ่อน

Charcoal Grey

ราคาเริ่มต้น2,800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

China Grey F439

ราคาเริ่มต้น1,500 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

China Grey F623

ราคาเริ่มต้น1,200 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Cloudy Grey

ราคาเริ่มต้น1,500 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Fossil Grey

ราคาเริ่มต้น2,800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Fusion Blue

ราคาเริ่มต้น13,800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Glacier Grey

ราคาเริ่มต้น3,900 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Emperador

ราคาเริ่มต้น4,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Emperador Gold

ราคาเริ่มต้น3,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Hermes

ราคาเริ่มต้น3,000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Grey Lammai

ราคาเริ่มต้น1,800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Limestone

ราคาเริ่มต้น3,200 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Starlight

ราคาเริ่มต้น4,100 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Hokkian Grey

ราคาเริ่มต้น2,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Palissandro Platinum

ราคาเริ่มต้น4,600 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Concrete Grey

ราคาเริ่มต้น4,000 บาท/ตร.ม.

หินก้อน

Silver Grey

ราคาเริ่มต้น1,600 บาท/ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น2,000 บาท/ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น2,000 บาท/ตร.ม.

Sintered Stone

Sintered Stone Taj Mahal

ราคาเริ่มต้น2,000 บาท/ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น2,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Travertine Grey

ราคาเริ่มต้น4,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Venice Grey

ราคาเริ่มต้น6,500 บาท/ตร.ม.