หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

AS-200

1,800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Black Forest

3,800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Black Marquina (Veins)

3,000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

China Grey F439

1,300 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

China Grey F623

1,250 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

China White

1,250 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Cloudy Grey

1,400 บาท/ตร.ม.

หินก้อน

Cobble Stone

12 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Crystal White Nano

2,900 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Glacier Grey

4,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Disney

3,400 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Emperador

3,800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Grey Lammai

1,600 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Hokkian Grey

1,700 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

New Emperador

2,600 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Panda White

8,600 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Potoro Silver

3,000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz

3,600 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Carrara

3,800 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Concrete Grey

3,600 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Thai Black

1,800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Travertine Grey

3,400 บาท/ตร.ม.