หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

AS-200

1,800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Black Forest

3,800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Black Marquina (Veins)

2,900 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

China Grey F439

1,500 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

China Grey F623

1,200 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

China White F603

1,300 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Cloudy Grey

1,500 บาท/ตร.ม.

หินก้อน

Cobble Stone

12 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Crystal White Nano

3,100 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Glacier Grey

3,900 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Disney

3,200 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Emperador

4,000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Grey Lammai

1,800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Hokkian Grey

2,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

New Emperador

2,300 บาท/ตร.ม.
สินค้าหมดแล้ว

หินอ่อน

Panda White

8,600 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Potoro Silver

3,200 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz

3,700 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Carrara

4,200 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Concrete Grey

4,000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Quartz Ocean White

4,600 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Sintered Stone Calacatta

3,000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม หินเทียมตกแต่งผนัง

Sintered Stone Rusty Sky

2,000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต ท็อปหินแกรนิต

Thai Black

2,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Travertine Grey

3,400 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

White Phantom

4,600 บาท/ตร.ม.