หินเทียม

AS-200

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Black Forest

 • ที่มา : China
 • ราคา : 3800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Black Marquina

 • ที่มา : China
 • ราคา : 2800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Black Marquina (Veins)

 • ที่มา : China
 • ราคา : 3000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

China Black

 • ที่มา : China
 • ราคา : 2500 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

China Grey F439

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1300 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

China Grey F623

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1250 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

China White

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1250 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Cloudy Grey

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1400 บาท/ตร.ม.

หินก้อน

Cobble Stone

 • ที่มา : China
 • ราคา : 10 บาท/ตร.ม.

หินเทียม

Crystal White Nano

 • ที่มา : China
 • ราคา : 2900 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Glacier Grey

 • ที่มา : China
 • ราคา : 4000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Disney

 • ที่มา : China
 • ราคา : 3400 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Grey Emperador

 • ที่มา : China
 • ราคา : 3800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Grey Lammai

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1600 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Hokkian Grey

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1700 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

New Emperador

 • ที่มา : China
 • ราคา : 2600 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Panda White

 • ที่มา : China
 • ราคา : 5000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Potoro Silver

 • ที่มา : China
 • ราคา : 3000 บาท/ตร.ม.

หินเทียม

Quartz

 • ที่มา : China
 • ราคา : 3600 บาท/ตร.ม.

หินเทียม

Quartz Carrara

 • ที่มา : China
 • ราคา : 3800 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Seasame Black

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1000 บาท/ตร.ม.

หินแกรนิต

Thai Black

 • ที่มา : China
 • ราคา : 1800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Travertine Grey

 • ที่มา : China
 • ราคา : 3400 บาท/ตร.ม.