หินอ่อน

Palissandro Classico

12,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Palissandro Platinum

6,000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Potoro Gold

3,600 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

White Arabescato

6,600 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

White Carrara

4,500 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

White Statuarietto

8,400 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

White Venato

3,000 บาท/ตร.ม.