หินแกรนิต

Oasis Green

  • ที่มา : Macedonia
  • ราคา : 3800 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

Tropical Green

  • ที่มา : Macedonia
  • ราคา : 5000 บาท/ตร.ม.

หินอ่อน

White Sivec

  • ที่มา : Macedonia
  • ราคา : 4200 บาท/ตร.ม.