1. หินแกรนิต คืออะไรมีประโยชน์อะไรบ้าง

หินแกรนิต คืออะไร หินแกรนิตคือหินประเภทหนึ่ง ที่สามารถพบได้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งหินแกรนิตจัดอยู่ในหมวดหมู่ของหินอัคนีที่เกิดจากลาวาที่เย็นตัวลง หลังจากภูเขาไฟระเบิด แล้วลาวาได้ไหลออกมาจากภูเขาไฟเกิดการเย็นตัวลง เกิดการตกผลึกภายใต้แรงดันมหาศาลใต้เปลือกโลก ซึ่งสามารถอธิบายให้เข้าใจกันได้ง่ายๆ คือ หินแกรนิต เป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดว่าหินแกรนิต คืออะไรสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือนักธรณีวิทยาอย่างพวกเรา

ประโยชน์ของหินแกรนิตกับพื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น วัด ถือเป็นหินที่วัดมีความจำเป็นต้องใช้มากพอสมควร ไม่ว่าจะการจัดทำป้ายวัดที่เป็นปูนติดพื้น แล้วมีกระเบื้องที่ทำมาจากหินแกรนิตเป็นตัวสลักลวดลายเขียนชื่อของวัด หรืออาจจะนำมาทำเป็นที่บันทึกบทสวดมนต์ได้เป็นอย่างดีสำหรับวัดที่มีงบประมาณจัดสร้าง และส่วนประกอบอื่นๆของวัด ก็สามารถใช้หินแกรนิตได้ในหลายส่วน ไม่ว่าจะกระเบื้องที่ปูพื้นวัดก็มีส่วนที่จะเป็นกระเบื้องที่ทำมาจากหินแกรนิต จะเห็นได้ว่าหินแกรนิต ประโยชน์ของมันสามารถใช้กับวัดได้มีหลายประการพอสมควร

ประโยชน์ของหินแกรนิตกับหลุมฝังศพ หินแกรนิตสามารถนำมาทำหลุมฝังศพชาวจีนได้เป็นอย่างดี และจะจัดเป็นหินแกรนิต ราคาสูง ถ้านำมาทำป้ายหลุมศพเพราะจะสามารถเพิ่มราคาได้ในระดับที่ดีมาก  เพราะต้องเป็นหินแกรนิตที่มีลักษณะดี และเป็นหินแกรนิตที่เป็นก้อนเดียวกันทั้งแผ่น แล้วนำมาตัดเป็นป้าย และนำมาทำเป็นโต๊ะไหว้ดวงวิญญาณหน้าหลุมศพด้วย และยังสามารถนำมาทำเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของหลุมศพได้อีกด้วย ทำให้หินแกรนิตมีความสำคัญสำหรับการสร้างสุสานของชาวจีน

ประโยชน์ของหินแกรนิตกับข้าวของเครื่องใช้ คงมีหลายท่านคงสงสัยว่าหินแกรนิตใช้ทําอะไรบ้าง  ซึ่งหินแกรนิตทำประโยชน์ได้หลายอย่างในฐานะข้าวของเครื่องใช้ ไม่ว่าจะเป็นครกตำน้ำพริก โม่หินใช้ในทางเกษตรกรรม อ่างน้ำสำหรับใช้กักเก็บน้ำ เชิงเทียนหิน กระถางธูปที่ทำจากหินแกรนิต โต๊ะ เก้าอี้ที่ทำจากหินแกรนิต ซึ่งหินแกรนิตสามารถนำมาทำสิ่งต่างๆ ได้หลากหลายในชีวิตประจำวันของมนุษย์

ประโยชน์ของหินแกรนิตกับเครื่องประดับ ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันมีผู้คนมากมายที่นำหินแกรนิตมาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น นำมาร้อยเป็นสร้อยคอ นำมาร้อยเป็นกำไลข้อมือ เพราะหินแกรนิต คืออะไรที่มีความสวยงามแตกต่างกัน และมันมีหินแกรนิตจำนวนมากที่มีลวดลายสวยงาม เหมาะสมกับการนำมาทำเป็นเครื่องประดับ ทำให้มนุษย์ตั้งแต่ยุคหินถึงปัจจุบันยังคงนำหินแกรนิตมาทำเป็นเครื่องประดับ

ประโยชน์ของหินแกรนิตกับการก่อสร้าง หินแกรนิต คืออะไรที่มีประโยชน์อย่างมากในแง่ของการก่อสร้าง เพราะไม่ว่าจะงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างถนน ก่อสร้างสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ก่อสร้างสะพานสูงใหญ่ข้ามแม่น้ำใหญ่หลายสาย ก็ล้วนต้องใช้หินแกรนิตทั้งสิ้น เพราะหินแกรนิตมีหลากหลายและหาได้ง่าย ทำให้มันก็มีหินแกรนิตที่ลวดลายไม่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงมีราคาถูก แต่กลายเป็นหินยอดนิยมที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง

ประโยชน์ของหินแกรนิตการใช้เป็นอาวุธ ซึ่งหินแกรนิต ประโยชน์ของมันในสมัยก่อนสามารถใช้เป็นอาวุธได้เป็นอย่างดี คนยุคหินนำหินมาทำเป็นขวาน รวมถึงในสมัยที่มีลายลักษณ์อักษรก็ยังมีการนำหินมาเป็นอาวุธกันอยู่ดี  แสดงให้เห็นว่าหินแกรนิตมีความสำคัญต่อการป้องกันประเทศและขยายเขตปกครองของประเทศต่างๆได้ ผ่านการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำสงคราม

2. หินแกรนิต คืออะไรมีคุณสมบัติใดบ้าง

คุณสมบัติทางด้านเคมีสารประกอบ ในทางวิทยาศาสตร์หินแกรนิต คืออะไรที่ประกอบไปด้วยแร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอตซ์  ทั้งยังเป็นหินที่ไม่เป็นโพรง มีเนื้อแข็งแรง ทนทาน มีค่าความหนาแน่นสูง ไม่ยืดหยุ่นไม่ซึมซับน้ำและความชื้น ในประเทศไทยเราจะพบมากในจังหวัดตาก ซึ่งหินแกรนิตที่พบ เป็นหินแกรนิตที่ไม่ค่อยซึมซับน้ำ ส่วนหินแกรนิตที่มีราคาสูงส่วนมากจะพบในต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม สเปน บราซิล เป็นต้น

คุณสมบัติทางด้านความแข็งแรง หินแกรนิตใช้ทําอะไรได้หลายอย่าง จึงหมดห่วงเรื่องความแข็งแรงไปได้เลย เพราะต้องมีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก เพราะสามารถใช้ทำถนนได้ สร้างสะพานได้ ใช้สร้างอาคารได้ ทั้งยังใช้ในการป้องกันตัวได้ ใช้ในการทำสงครามกันในอดีตตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีลายลักษณ์อักษร จนมาถึงสมัยไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความคงทนและแข็งแรงอย่างมากของหินแกรนิตได้ดีกว่าคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็คือการใช้งานของเรานั้นเอง

คุณสมบัติทางด้านความสวยงาม ซึ่งหินแกรนิต ราคาสูงคือหินแกรนิตที่มีมูลค่าเพิ่มด้านความสวยงามของตัวหิน ทั้งลวดลายของหิน และความงามที่ดึงดูดสายตาของผู้คน ทำให้หินแกรนิตถูกนำมาทำเป็นกระเบื้องปูพื้นตามบ้าน โรงแรม และพระราชวังทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงความสวยงามจนผู้คนต่างให้ความนิยมชื่นชอบ จนทำให้ราคาของมันอาจสูงแบบแข่งกับราคาแร่อื่นๆ เช่น เพชรคุณภาพต่ำในอนาคต เป็นต้น 

3. สรุปหินแกรนิต คืออะไร

หินแกรนิต คืออะไรที่มีประโยชน์อย่างมากกับมนุษย์ เพราะด้วยคุณสมบัติต่างๆของมัน ทำให้กลายมาเป็นสิ่งที่มีส่วนสำคัญกับการดำรงชีวิตและการดำรงอยู่ของมนุษย์เอง ซึ่งหากใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหินแกรนิต สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีที่จะให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ท่านได้หินแกรนิตที่ดีที่สุดไว้ใช้งาน